Gwarancja

Witamy w rejestracji produktów Colnago.
Colnago Ernesto E.c Srl potwierdza ważność prywatności swoich klientów i zobowiązuje się traktować ich dane jako poufne oraz wyłącznie do użytku wewnętrznego. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednak niezbędna do otrzymania odpowiednich korzyści z nią związanych. Powierzone dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom w przypadkach dochodzeń w sprawie przestępstw lub nielegalnych praktyk handlowych. Każdy zarejestrowany konsument może żądać unieważnienia swoich danych, pisząc wiadomość na maila info@colnago.com z prośbą o anulację, odstępując tym samym od benefitów związanych z rejestracją.
Poniżej znajduje się link do strony, na której należy wykonać pełną rejestrację.
Pola zaznaczone * są wymagane.

https://landingpage.colnago.com/extend-your-warranty

GWARANCJA COLNAGO
TRZY LATA bądź DWA LATA
Colnago Ernesto E.c Srl gwarantuje, że ramy zakupione u autoryzowanych dealerów Colnago są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych:
Przez trzy lata od daty zakupu detalicznego, jeśli rama zostanie zarejestrowana w ciągu 10 dni od daty zakupu na stronie www.colnago.com
Przez dwa lata, jeśli rama nie zostanie zarejestrowana w ciągu dziesięciu dni od daty zakupu lub jeśli rejestrowana jest wymieniona rama otrzymana jako zamiennik.

Części wykonane przez innych producentów będą objęte ich gwarancją, prosimy kierować swoje roszczenia do nich.
Przez jeden rok od daty zakupu detalicznego, jeśli chodzi o skazy kosmetyczne/malarskie. Ta gwarancja nie obejmuje:
1. produktów bez legalnego dowodu zakupu
2. produktów nie nabytych za pośrednictwem autoryzowanego dealera Colnago
3. produktów, których numery seryjne zostały usunięte, zmienione, zamazane lub są niemożliwe do odczytania
4. normalnego zużycia (w tym wyczerpania) oraz wyrw, zadarć, przedarć i dziur.
5. Szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym montażem (np. niewłaściwą siłą dokręcenia), niewłaściwą lub niewystarczającą konserwacją, wypadkami, uderzeniami, korozjami, agresywnymi środkami czyszczącymi, użyciem z niekompatybilnymi elementami, niewłaściwymi naprawami i ogólnie wszystkim, co nie jest wadą materiałową ani fabryczną.
6. Produktów, które osiągnęły naturalny koniec swojego okresu przydatności i używalności
7. Działania promieni UV (blaknięcie kolorów, żółknięcie)
8. Efektów działania słonego środowiska
9. Produktów ponownie malowanych (również częściowo)
10. Produktów w jakikolwiek sposób modyfikowanych
11. Uszkodzeń podczas transportu (odpowiedzialność ponosi spedytor)
12. Skaz kosmetycznych, które były widoczne lub możliwe do wykrycia w momencie zakupu produktu
13. Wykonawstwa wymiany lub zamiany.

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko dla pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.
Niniejsza gwarancja ogranicza się jednoznacznie do naprawy lub wymiany wadliwego elementu i jest jedynym gwarancyjnym rozwiązaniem.
Należy pamiętać, że oprócz przedstawionej polityki może obowiązywać również określone prawo krajowe lub stanowe kraju, w którym produkt został sprzedany. Jeśli którakolwiek z części niniejszej gwarancji jest nieważna z powodu powyższych krajowych przepisów, reszta będzie wciąż obowiązywać.
Colnago nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc to wyłączenie może nie mieć zastosowania w danym kraju.
Ta gwarancja jest jedynie konwencjonalną gwarancją oferowaną do zakupionego produktu. Każdy dodatkowy zapis, rozszerzenie lub domyślna gwarancja są wyraźnie wykluczone.
Kiedy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony bezpłatnie w ramach usług gwarancyjnych, wymieniony produkt jest objęty odnowioną gwarancją. Ponadto, jeśli produkt jest wymieniony w ramach gwarancji, produkt oryginalny staje się własnością Colnago. Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy lub wynikające z zakresu używania tego produktu podlegają przepisom prawa włoskiego a w ich sprawie będzie decydował Sąd w Mediolanie, we Włoszech.

Postępowanie reklamacyjne:
Aby złożyć reklamację gwarancyjną należy zwrócić produkt to tego samego autoryzowanego dealera, u którego dokonano zakupu. Należy pamiętać, że jeśli produkt był zakupiony w innym kraju należy zwrócić go do autoryzowanego dealera w tym właśnie kraju. Zalecamy, dla dodatkowego zabezpieczenia lepszego montażu i kontroli, pewności dotyczącej oryginalności oraz serwisu posprzedażowego, aby zakupić produkt u lokalnego autoryzowanego dealera Colnago.
Dla dodatkowego bezpieczeństwa lepszego montażu i kontroli rekomendujemy upewnienie się, że produkt jest oryginalny. Także ze względu na serwis posprzedażowy zalecamy zakupy u lokalnego autoryzowanego dealera Colnago.

Produkt powinien zostać zwrócony czysty wraz z:
1. Informacją o imieniu, adresie, numerze telefonu oraz e-mailem (takim jak ten podany podczas rejestracji na stronie www.colnago.com jeśli takowa miała miejsce)
2. Fakturą bądź paragonem jako dowodem zakupu detalicznego z określoną datą oraz miejscem zakupu
3. Szczegółowym opisem doświadczonego problemu (by pomóc nam określić dokładne umiejscowienie problemu, sugerujemy aby oznaczyć je np. taśmą klejącą)
4. Listą komponentów użytych w połączeniu z reklamowanym produktem.
5. Konkretnym wnioskiem informującym, że po zakończeniu procedury reklamacyjnej szczególnie chronione dane osobowe nie mają zostać zachowane na przyszłość.

Tłumaczenie: Aneta Maciejkowicz