CCC Tour-GRODY PIASTOWSKIE 2017

Autor zdjęć: Dariusz Krzywański